Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Obwieszczenia


Wersja: 1

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2024-02-19 07:17:23


Obwieszczenie PZDW-RDW-VII-6201/9/23 z dnia 12.01.2024 r.

Informujemy, że w dniu 12.01.2024 r. zostało wydane Obwieszczenie znak: PZDW-RDW-VII-6201/9/23 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna , Liszna, Żubracze.
Pełna treść komunikatu dostępna pod linkiem: Komunikat z dnia 12.01.2024 r.