Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 31-03-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu po realizacyjnego przejść dla zwierząt w ciągu 4 lat dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-03-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-03-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-09-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk polegająca na budowie chodnika w km 58+515,00 do km 58+535,20 w m. Wólka Niedźwiedzka czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-09-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+483 - 3+598 str. lewa w m. Krasna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-09-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa piasku drogowego w IV kwartale 2021 roku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 2 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-09-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Kańczug – Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+505 – 74+620 w m. Żurawica. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego