Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 29-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na terenie Cieszanowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-07-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-06-2022 10:30

Nazwa zamówienia: Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich – 6 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec, polegająca na budowie chodnika w km 3+676 – 3+728 w m. Koniaczów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-08-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-02-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 - 9 zadań czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego