Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 23-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+285 ÷58+698 str. lewa w m. Kozłów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Remont części placu składowego na Bazie w Brzozowie” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-09-2019 10:30

Nazwa zamówienia: Dostawa tablic fluorescencyjnych do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie ETAP II czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-09-2019 10:00

Nazwa zamówienia: „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko w km 19+920 – 20+087 str. lewa.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-09-2019 09:30

Nazwa zamówienia: SZKODY POWODZIOWE – remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa, km 39+700 – 39+770. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 0+717 poprzez wymianę kabli sprężających. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-08-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa tablic fluorescencyjnych do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.”.,. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Kolbuszowa czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo