Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 05-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 166+330 - 166+430 oraz 166+507,5 - 166+572,5 str. prawa w m. Manasterz.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-05-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie nr 15. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 2-4 mm w roku 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 1 zadanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2020 08:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica- Jarosław w m. Nielepkowice. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-06-2020 08:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zbiornik odparowujący w pasie drogowym drogi wojewódzkiej łączącym dr. woj. nr 764 z drogą woj. nr 982 w m. Sadkowa Góra czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola (4 zadania). czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-01-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – Zadanie nr 14 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa.., czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo