Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 27-09-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów –Tarnobrzeg - Stalowa Wola polegające na budowie chodnika w km 27+226 - 27+538 str. prawa i lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Jamnica czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-10-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 21+182 - 21+260 w m. Tułkowice i w km 22+906,95 – 23+130,60 w m. Kalembina. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-09-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 166+590 - 166+800 str. prawa w m. Manasterz. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 31+773 - 31+982 w m. Glinik.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-10-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań (II przetarg): Zadanie Nr 5 - RDW Mielec. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-10-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 21 + 698, km 24 + 405 oraz km 25 + 993 w m. Wisłok Wielki. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-10-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2019/2020 – 2 zadania. Zadanie Nr 1 – Dostawa siatki przeciwśnieżnej Zadanie Nr 2 – Dostawa palików drewnianych do ustawienia siatki przeciwśnieżnej czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa piasku drogowego w roku 2019 i 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 7 zadań czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo