Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 12-06-2020 10:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 18+052 - km 18+230 str. prawa w m. Górki.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-06-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – granica państwa w m. Czystogarb. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-06-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Rymanów – 5 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2020 08:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w m. Padew Narodowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Łańcut– 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-06-2020 12:00

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło– 13 zadań) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-06-2020 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika od km 10+817,00 – 11+327,50 i od km 11+930 do km 11+970 w m. Ostrów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-06-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Trześniów, km 9+020 – 9+810 czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo