Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 02-02-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WFU/2017

Zamówienie o wartości:

Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

Nazwa zamówienia:

„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna” w ramach projektu pn.“Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”

Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie rzeczowe realizacji zamówienia (zakończenie robót budowlanych) - do 30.11.2018r. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) - do 14.12.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%
okres gwarancji i rękojmi za wady - 40% 

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 197 403,00 zł

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 02.02.2018r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Andrzej Iwaszek – Wydział Funduszy Unijnych 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

23-11-2017

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

21-11-2017

- Zadanie jest w części planowane do współfinansowania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

 

SIWZ , ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania znajdują się pod adresem:  http://stara.pzdw.pl/index.php?content=przetargid4192

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2017-11-24

2017-11-24

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-17

2018-01-24

2018-01-24

2018-01-17


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-24 12:02:52

Data modyfikacji: 2018-01-24 15:02:39

Wersja: 12 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 12:02:52
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 12:18:47
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 12:25:20
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 12:25:48
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-12-01 13:32:07
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
admin admin
Data modyfikacji
2018-01-04 09:49:30
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-05 08:51:48
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-01-12 11:16:49
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-17 15:22:48
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-17 15:29:11
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-24 15:01:03
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo