Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 22-01-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/28/2017

Zamówienie o wartości:

Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

Nazwa zamówienia:

Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica.”

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania robót do dnia 21.11.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%
okres gwarancji i rękojmi za wady - 40% 

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 161 500,00 PLN brutto

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 22.01.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 22.01.2018 r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Bartosz Szyndak, Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Maciej Wielgosz, Justyna Janeska- Kaleta – Wydział Mostów 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

21-11-2017

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

17-11-2017

SIWZ, ogłoszenie i odpowiedzi na pytania oraz dokumenty dołączone 04.01.2018 r. znajdują się  pod adresem:

http://stara.pzdw.pl/index.php?content=przetargid4189


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-24 11:34:56

Data modyfikacji: 2018-01-16 11:59:31

Wersja: 9 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 11:34:56
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 11:44:57
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-24 11:45:54
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2017-12-28 12:55:55
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-05 08:54:39
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-05 08:56:28
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 07:28:40
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-01-12 11:17:41
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo