Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 23-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 8 zadań – II POSTĘPOWANIE – ZADANIE NR 4 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-05-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 4: RDW Lubaczów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: "Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk" czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez RDW w Stalowej Woli czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2022/2023 – 2 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Roboty remontowe związane z naprawami gwarancyjnymi na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa -Wołosate w km 22+152" w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa, odcinek Komańcza - Radoszyce" czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Zakup i montaż oznakowania na obiektach mostowych zlokalizowanych na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate na odcinku Jaśliska – Osławica” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Remont zaplecza technicznego będącego w administracji PZDW – 4 zadania - II postępowanie czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego