Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 11-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 1: PZDW w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 2: RDW Jasło. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. podkarpackiego w roku 2022 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 3: RDW Ustrzyki Dolne. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-04-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-04-2022 10:00

Nazwa zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami Nr 1 - RDW Jasło Nr 2 - RDW Rymanów Nr 3 - RDW Ustrzyki Dolne realizowanymi w ramach - Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)" czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego