Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 14-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+773 - 12+190 i 12+923 – 13+875 strona prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+483 - 3+645 str. lewa w m. Krasna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola w miejscowości Jamnica czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Pruchnik – Żurawica w m. Kosienice. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 167+739 - 168+078 w m. Manasterz. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Cisna – Dołżyca w km ok 67+350 do 69+910” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-08-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-09-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa piasku drogowego w IV kwartale 2021 roku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 2 zadania czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego