Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 13-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c45a2ac-11d6-44e6-8059-b4efd805ccb2


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-28 12:27:19

Data modyfikacji: 2021-06-28 12:28:25

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2021-06-28 12:27:20
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego