Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 25-06-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/58/2021

 

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 5+100 - 5+325 str. prawa w m. Zarzecze

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/32571b7c-7b55-4544-92fa-c478d13af642


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-10 08:02:29

Data modyfikacji: 2021-06-10 08:02:29

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego