Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 29-04-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa drogi woj. Nr 835 od km 125+629,53 do km 125+973,13 polegająca na budowie mostu w km 125 + 802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów w miejscowości Rudka.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

14-04-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

14-04-2022

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ jest dostępne pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f9f59c0-b7f4-4d0f-8b87-421e6dbe1680

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-04-14 14:03:51

Data modyfikacji: 2022-04-14 14:04:11

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2022-04-14 14:03:52
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego