Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 21-04-2022 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna dla: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna” w ramach zadania: „Budowa obiektu socjalnego w miejscowości Ożanna” wraz z wykarczowaniem pniaków.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

11-04-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

11-04-2022

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ jest dostępne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7950f0e5-870f-4d4f-8c58-3fded9cd403a


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-04-11 13:28:43

Data modyfikacji: 2022-04-11 14:15:09

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2022-04-11 13:28:44
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego