Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 17-06-2021 10:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/15/2021

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie oraz SWZ dostępnę jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3111d639-27f5-47e2-804e-ebe0fdff703c


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-09 13:52:12

Data modyfikacji: 2021-06-09 14:07:31

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-06-09 13:52:13
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego