Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 27-06-2022 08:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Trześniów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec, polegająca na budowie chodnika w km 3+676 – 3+728 w m. Koniaczów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-06-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska m. Manasterz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-06-2022 10:30

Nazwa zamówienia: Remont barier drogowych w ciągu dróg wojewódzkich – 6 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2022 08:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Dylągówka w km ok 65+265 do 65+600” w ramach zadania „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”- od km około 65+076 do km około 65+567 wraz z wykonaniem Projektu Wykonawczego” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2022 09:00

Nazwa zamówienia: ZAKUP ZNAKÓW i ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DO RDW ŁAŃCUT czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce w miejscowości Mołodycz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-06-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne na odcinku Horyniec-Zdrój - Dziewięcierz czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego