Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Adam Homa

Data modyfikacji: 2021-06-15 12:37:48


Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Remont istniejącego chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Sanok w km 25+670 + 25+828 strona lewa w miejscowości Jurowce

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd0f0352-dad3-4dc0-a1eb-db13b9b7cd28


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego