Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Rachunki bankowe


Obsługa kasowa jednostki prowadzona jest przez bank PKO Bank Polski S.A.

Wykaz podstawowych rachunków bankowych

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Opis operacji na rachunku

Rachunek bieżący

73 1020 4391 0000 6902 01592393

Wydatki budżetowe

Dochody budżetowe

16 1020 4391 0000 6802 0159 2401

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi, udostępnianie dokumentacji przetargowych, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki, należności wynikające
z wyroków sądowych

ZFŚS

61 1020 4391 0000 6102 0159 2419

Rachunek do obsługi ZFŚS
w tym: spłaty pożyczek udzielonych z ZFM, zapłaty za wynajem lokali

Sumy obce

39 1020 4391 0000 6102 0159 2427

Wpłaty wadiów, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów

Dane do faktur 

Nabywca: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4,  35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014

Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Faktury należy przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.