Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycji


Opublikowano: 2019-09-30

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło

Inwestycja realizowana w ramach zadania "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

Informacje ogólne

W ramach zadania (po stronie polskiej):

nowy odcinek DW 992 w Jaśle:

  • budowa 2,1 km nowego odcinka drogi wojewódzkiej
  • budowa zatok autobusowych,
  • budowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
  • budowa jezdni dodatkowych
  • budowa ciągu pieszo rowerowego
  • przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa stacji pomiarowej,
  • przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej).

 

Montaż finansowy (po stronie polskiej):

 

               16 067 971,00     EFRR (INTERREG V-A Polska Słowacja),

               10 541 003,00     Województwo,

                 4 190 000,00     Miasto Jasło,

                 2 246 582,00     Powiat jasielski,

                                   

         Wykonawca robót     Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo i Mostowych w Jaśle

                                         Umowa (buduj) z dnia          23.07.2019r.

                                        Przekazanie placu budowy   05.08.2019r.

                                        Termin zakończenia robót    30.11.2020r.

                                        Zakończenie finansowe        21.12.2020r.

 

          Inżynier kontraktu     Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji

W ramach zadania po stronie słowackiej:

modernizacja:

drogi III / 3490 Raslavice - Lopúchov - Stuľany
drogi III / 3500 Stuľany - Kuková

 

Montaż finansowy po stronie słowackiej:

 

                2 099 999,76 €     EFRR

                 247 058,79 €     Budżet Państwa

                 123 529,41 €     Kraj Preszowski


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-09-30 22:25:20

Data modyfikacji: 2019-10-03 12:43:16

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-30 22:25:20
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-10-01 05:54:17
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo