Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Generalny Pomiar Ruchu 2015


Generalne Pomiary Ruchu stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym.
Pozyskiwane na ich podstawie dane są niezwykle istotne w kontekście realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej. Ich wyniki wykorzystywane są również do przeprowadzania analiz środowiskowych czy ekonomicznych.


Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku został wykonany na istniejącej sieci dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej, z wyłączeniem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu. Podstawę wykonania pomiaru przez zarządców dróg wojewódzkich stanowiły „Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku” opracowane w październiku 2014 roku w Departamencie Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod patronatem Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dokumentacja z wykonanego pomiaru ruchu znajduje się w załącznikach poniżej.