Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Dane ewidencyjne mostów


W zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajduje się 369 obiektów mostowych, w tym 339 mostów, 28 wiaduktów i 2 estakady. Łączna długość wszystkich obiektów wynosi 13 826 mb, a ich powierzchnia wynosi 159 384 m2. Dodatkowo PZDW administruje ponad 600 przepustami.

Dane ewidencyjne mostów będących w zarządzie PZDW w Rzeszowie zamieszczono w pliku .xls poniżej.

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2021-09-29