Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Regulamin


Wersja: 9

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2021-07-30 12:23:53


UCHWAŁA Nr 296/5813/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 11 Statutu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wprowadzony Zarządzeniem nr 35/2021 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 25.05.2021 r.

  2. Zarządzenie 35/2021 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 25.05.2021 r., o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2021-07-30